تعرفه طراحی سایت

تعرفه طراحی سایت پارسیان خزر

وبسایت فروشگاهی
برای شرکت های وارداتی
10 میلیون تومان یکبار هزینه

 • دامنه IR رایگان
 • دامنه COM رایگان
 • هاست 5 گیگ
 • اکانت ایمیل
 • پشتیبانی فنی یک ساله رایگان

وبسایت شرکتی
برای وب سایت های تجاری
5 میلیون تومان یکبار هزینه

 • دامنه IR رایگان
 • هاست 3 گیگ
 • اکانت ایمیل
 • پشتیبانی فنی شش ماهه رایگان

وبسایت ساده
برای وب سایت های کوچک
3 میلیون تومان یکبار هزینه

 • دامنه IR رایگان
 • هاست 1 گیگ
 • اکانت ایمیل
 • پشتیبانی فنی سه ماهه رایگان

نمایش