تعرفه طراحی سایت

تعرفه طراحی سایت پارسیان خزر

وبسایت فروشگاهی
برای شرکت های وارداتی
1 میلیون و 500 هزار تومان یکبار هزینه

 • دامنه IR رایگان
 • هاست 1 گیگ
 • اکانت ایمیل
 • پشتیبانی فنی یک ساله رایگان

وبسایت شرکتی
برای وب سایت های تجاری
1 میلیون و 200 هزار تومان یکبار هزینه

 • دامنه IR رایگان
 • هاست 500 مگابایت
 • اکانت ایمیل
 • پشتیبانی فنی شش ماهه رایگان

وبسایت ساده
برای وب سایت های کوچک
800 هزار تومان یکبار هزینه

 • دامنه IR رایگان
 • هاست 100 مگابایت
 • اکانت ایمیل
 • پشتیبانی فنی سه ماهه رایگان

نمایش