سایت فروشگاهی ستاره شهر

  • ستاره شهر

جزییات بیشتر

  • تکنولوژی مورد استفاده :: html,css,js,jquery,bootstrap,animate.css,php
  • مشتری :: اقای هاشم نژاد
  • وضعیت :: آنلاین ( کامل نشده )
  • نمایش پروژه

ویژگی های اصلی

  • فروشگاهی بازاریابی شبکه ای
  • زیرمجموعه گیری
  • نمایش لول های زیرمجموعه ها
  • خروجی اکسل پورسانت ها